تماشا کنید: نخست وزیر مودی به سربازان افتاده در جیسالمر احترام می گذارد | اخبار

14 نوامبر 2020 ، 07:12 PM ISTمنبع: ANI

نخست وزیر نارندرا مودی با تاج گل و ادای احترام به سربازانی که در حین انجام وظیفه جان خود را از دست دادند. او همچنین شیرینی ها را با آرواره ها تقسیم می کرد. نخست وزیر مودی وارد جیزالمر راجستان شد تا دیوالی را با سربازان در لونگ والا در بخش غربی جشن بگیرد. نخست وزیر سربازان را به خاطر تلاش های فداکارانه آنها ستایش کرد و روحیه آنها را تقویت کرد.