تماشا کنید: طرفداران کنگره در ایندوره به دلیل “تقلب در رای دهندگان” شورش ایجاد می کنند | اخبار

10 نوامبر 2020 ، 09:23 PM ISTمنبع: ANI

طرفداران کاندیدای کنگره ، پرمچاند گودو ، شورشی را در ایندور ایجاد کردند و شمارش آرا را تحریم کردند. وی ادعا کرد “سو mis مدیریت” و “رفتار ناعادلانه” توسط مقامات. قدرت پلیس در منطقه افزایش یافته است تا جلوی هر حادثه ناخوشایند را بگیرد.

مطالب جدید خواندنی  مطالعه ایالات متحده نشان می دهد مراقبت های بهداشتی در منزل نتایج COVID-19 را بهبود می بخشد | اخبار