تماشا کنید: شیملا پوشیده از لایه ضخیم برف است | اخبار

16 نوامبر 2020 ، ساعت 09:55 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

دما در شیملا هیماچال پرادش در 16 نوامبر به طور قابل توجهی کاهش یافت. ایستگاه محبوب تپه پس از بارش برف تازه با لایه سفید پوشیده شد. جاده ها برای استقبال از بازدید کنندگان در مقصد معروف گردشگری در حال پاکسازی بودند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>