تماشا کنید: شیارهای آنوراگ تاکور در برنامه فرهنگی «حمیر سنگم ماهوتساو» در شیملا | اخبار

19 مه 2023، 08:11 صبح ISTمنبع: ANI

انوراگ تاکور، وزیر امور جوانان و ورزش اتحادیه در 18 مه، در برنامه فرهنگی «حمیر سنگم ماهوتساو» دست به دست هم داد و با صنعتگران همگام شد. این برنامه توسط انجمن رفاه حمیرپور در دانشگاه هیماچال پرادش، شیملا برگزار شد.