تماشا کنید: شرکت ماماتا بانرجی در راهپیمایی شمع در حمایت از کشتی گیران معترض | اخبار

01 ژوئن 2023، 07:35 عصر ISTمنبع: TOI.in

ماماتا بانرجی CM بنگال غربی در راهپیمایی با شمع برای حمایت از هیاهوی کشتی گیران شرکت کرد. ماماتا بانرجی همراه با صدها حامی با شمع در دست به سمت مجسمه گاندی در کلکته راهپیمایی کردند. گروهی از کشتی گیران مدال آور المپیک علیه بریج بوشان شاران سینگ، رئیس WFI اعتراض کردند. اگرچه دولت سینگ را از رسیدگی به امور روزمره WFI حذف کرده است، کشتی گیران معترض خواستار دستگیری فوری او هستند. معترضان چند روزی بود که در جانتار مانتار دهلی بر روی ضارنه نشسته بودند و زمانی که می خواستند به سمت ساختمان جدید پارلمان در جریان افتتاحیه آن حرکت کنند، بازداشت شدند.