تماشا کنید: سیددارامایا، سیدارمایا، مدیر ارشد مدیریت کارناتاکا، از رستوران سراوانا بهوان در محله دهلی بازدید می کند | اخبار

20 مه 2023، 01:38 صبح ISTمنبع: ANI

سیددارامایا، وزیر امور خارجه منصوب شده کارناتاکا، در 19 مه از رستوران سراوانا باوان در Connaught Place در دهلی بازدید کرد. حزب و بحث در مورد تشکیل کابینه. کنگره 135 کرسی در انتخابات اخیر مجمع 224 عضوی کارناتاکا به دست آورد.