تماشا کنید: سفر رفتینگ رودخانه ITBP به سرینگر رسید | اخبار

07 نوامبر 2020 ، 10:33 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

م Instituteسسه کوهنوردی و اسکی پلیس مرزی هندو تبت در اولی اوتاراخند یک سفر رفتینگ رودخانه و دوچرخه سواری برگزار کرد. هنگام رسیدن لشکرکشی ها به پائوری گرهوال در سریناگر ، رودخانه Alaknanda در رودخانه دیده می شد. از 03 نوامبر آغاز می شود ، اعزامی در تاریخ 09 نوامبر به پایان می رسد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>