تماشا کنید: سفر رفتینگ رودخانه ITBP به سرینگر رسید | اخبار

07 نوامبر 2020 ، 10:33 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

م Instituteسسه کوهنوردی و اسکی پلیس مرزی هندو تبت در اولی اوتاراخند یک سفر رفتینگ رودخانه و دوچرخه سواری برگزار کرد. هنگام رسیدن لشکرکشی ها به پائوری گرهوال در سریناگر ، رودخانه Alaknanda در رودخانه دیده می شد. از 03 نوامبر آغاز می شود ، اعزامی در تاریخ 09 نوامبر به پایان می رسد.