تماشا کنید: راهپیمایی های MLA پنجاب به سمت Jantar Mantar برای اعتراض به مرکز | اخبار

نوامبر 04 ، 2020 ، 02:15 PM ISTمنبع: ANI

در 04 نوامبر ، MLA های پنجاب از پنجاب بهوان به سمت جانتر مانتار حرکت کردند تا اعتراض کنند. مطابق CMO پنجاب ، این تظاهرات “بحران قدرت دولت و وضعیت ضروری تجهیزات ضروری را در میان عدم پذیرش مرکز از اجازه حرکت قطارهای کالا برجسته می کند”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>