تماشا کنید: راهپیمایی های MLA پنجاب به سمت Jantar Mantar برای اعتراض به مرکز | اخبار

نوامبر 04 ، 2020 ، 02:15 PM ISTمنبع: ANI

در 04 نوامبر ، MLA های پنجاب از پنجاب بهوان به سمت جانتر مانتار حرکت کردند تا اعتراض کنند. مطابق CMO پنجاب ، این تظاهرات “بحران قدرت دولت و وضعیت ضروری تجهیزات ضروری را در میان عدم پذیرش مرکز از اجازه حرکت قطارهای کالا برجسته می کند”.

مطالب جدید خواندنی  s jaishankar: هند در اجلاس G20 نگرانی های جنوب جهانی را مطرح می کند: EAM Jaishankar در اوگاندا | اخبار