تماشا کنید: رئیس جمهور کویند ملت را در خواندن مقدمه قانون اساسی هند هدایت می کند | اخبار

نوامبر 26 ، 2020 ، 08:49 PM ISTمنبع: ANI

رئیس جمهور رام نات کوویند ملت را به خواندن مقدمه قانون اساسی هند به مناسبت روز قانون اساسی ، که در 26 نوامبر جشن گرفته می شود ، هدایت کرد. این رویداد از طریق کنفرانس ویدئویی سازماندهی شد. در این روز ، در سال 1949 ، قانون اساسی هند توسط مجلس مentسسان تصویب شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>