تماشا کنید: دیدار پریانکا گاندی با کشتی گیران معترض در جانتار مانتار و ابراز همبستگی با آنها | اخبار

29 آوریل 2023، 10:47 صبح ISTمنبع: TOI.in

روز شنبه، پریانکا گاندی، رهبر کنگره، با کشتی گیران معترض در جانتار مانتار در دهلی دیدار کرد و با آنها ابراز همبستگی کرد. کشتی گیران در Jantar Mantar تحصن کردند و خواستار دستگیری بریج بوشان شاران سینگ، رئیس فدراسیون کشتی هند (WFI) به اتهام آزار جنسی شدند. او با کشتی گیران زن ساکشی مالیک و وینش فوگات که رهبری اعتراضات را بر عهده داشتند، تعامل داشت. پلیس دهلی روز جمعه دو FIR را علیه بریج بوشان شاران سینگ، رئیس فدراسیون کشتی هند (WFI) تشکیل داد.