تماشا کنید: دارشان در معبد Shree Somnath در 11 نوامبر -20202 | اخبار

11 نوامبر 2020 ، 08:25 AM ISTمنبع: TOI.in

این ویدیو دارشان را در معبد Shree Somnath ، First Jyotirlinga ، 11 نوامبر -2020 نشان می دهد. اعتقاد بر این است که معبد Somnath واقع در Prabhas Patan در نزدیکی Veraval در Saurashtra در ساحل غربی گجرات ، هند اولین هند در میان دوازده مکان مقدس شیوا است. این یک مکان مهم زیارتی و توریستی گجرات است.

مطالب جدید خواندنی  نیتیش کومار: اگر احزاب مخالف بیشتری گرد هم بیایند، به نفع هند خواهد بود اخبار