تماشا کنید: تانیشکا سوجیت از ایندور کیست که نخست وزیر مودی با او ملاقات کرد | اخبار

12 آوریل 2023، 11:05 عصر ISTمنبع: ANI

PM Modi (نارندرا مودی) با تانیشکا سوجیت از ایندور ملاقات کرد که با رد شدن از رتبه دوازدهم در سن 12 سالگی رکوردی را ایجاد کرد و برای او آینده ای روشن آرزو کرد. تانیشکا، که آرزو دارد رئیس دادگاه شود، در 1 آوریل فرصت ملاقات با نخست وزیر مودی را پیدا کرد. از خود تانیشکا بشنوید که چگونه با نخست وزیر نارندرا مودی ملاقات کرد.