تماشا کنید: تانیشکا سوجیت از ایندور کیست که نخست وزیر مودی با او ملاقات کرد | اخبار

12 آوریل 2023، 11:05 عصر ISTمنبع: ANI

PM Modi (نارندرا مودی) با تانیشکا سوجیت از ایندور ملاقات کرد که با رد شدن از رتبه دوازدهم در سن 12 سالگی رکوردی را ایجاد کرد و برای او آینده ای روشن آرزو کرد. تانیشکا، که آرزو دارد رئیس دادگاه شود، در 1 آوریل فرصت ملاقات با نخست وزیر مودی را پیدا کرد. از خود تانیشکا بشنوید که چگونه با نخست وزیر نارندرا مودی ملاقات کرد.

مطالب جدید خواندنی  45 کرور روپیه برای بازسازی اقامتگاه رسمی آرویند کجریوال CM دهلی هزینه شده است: BJP | اخبار