تماشا کنید: اهمیت تاریخی «سینگل» از طریق یک فیلم کوتاه به تصویر کشیده شد | اخبار

26 مه 2023، 07:33 عصر ISTمنبع: TOI.in

در اینجا فیلم کوتاهی است که توسط وزیر کشور آمیت شاه توییت شده است که اهمیت تاریخی “سینگول” را نشان می دهد که به پاندیت نهرو برای نشان دادن استقلال هند ارائه شد. «سینگل» در ساختمان جدید مجلس در حال نصب است. تا به حال، این در موزه الله آباد نگهداری می شد و به طرز شگفت انگیزی به عنوان «عصای پیاده روی طلایی که به پاندیت نهرو» ارائه می شد، تصویر می شد.