تماشا کنید: انوراگ تاکور از غذاهای لذیذ کنار جاده ای «دسی» در شیملا | اخبار

27 آوریل 2023، 07:29 عصر ISTمنبع: ANI

آنوراگ تاکور، وزیر اطلاع رسانی و پخش اتحادیه در 27 آوریل با دانشجویان در دابا روبروی محوطه دانشگاه در شیملا، هیماچال پرادش، از غذای “دسی” لذت برد. پیش از این، او پیش از انتخابات شرکت شهرداری شیملا (SMC) یک نمایش جاده ای برگزار کرد.