تماشا کنید: اس جایشانکار وزیر امور خارجه اجمالی از سفر خود به بلژیک را به اشتراک می گذارد | اخبار

18 مه 2023، 08:36 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر امور خارجه دکتر اس جایشانکار در 17 می اجمالی از سفر خود به بلژیک را به اشتراک گذاشت. EAM S Jaishankar در آخرین مرحله از سفر سه کشور خود برای شرکت در اولین نشست شورای تجارت و فناوری هند و اتحادیه اروپا از بلژیک بازدید کرد. وزیر بازرگانی و صنعت، پیوش گویال و وزیر اتحادیه کارآفرینی، توسعه مهارت، الکترونیک و فناوری، راجیو چاندراسخار EAM S Jaishankar را همراهی کردند. دکتر S Jaishankar همچنین در رویداد سهامداران انرژی پاک و دیجیتال شرکت کرد. وی با الکساندر دی کرو، نخست وزیر بلژیک و هاجا لهبیب، وزیر امور خارجه بلژیک در بلژیک دیدار کرد.