تماس تهدید آمیز عتیق احمد گانگستر مقتول از زندان دریافت شد | اخبار

18 آوریل 2023، 01:49 عصر ISTمنبع: بار در حال حاضر

به فایل صوتی عتیق احمد گانگستر کشته شده از زندان دسترسی پیدا کرده است که در آن او یک پیمانکار را تهدید می کرد که یک قطعه زمین را نخرد. صدای قدیمی عتیق نشان می دهد که او به نفع خود مردم را تحت فشار قرار داده است. عتیق در 15 آوریل توسط سه تیرانداز در پرایاگراج کشته شد.

مطالب جدید خواندنی  در دوربین فیلمبرداری: درگیری بین دو گروه در جریان حادثه خشم جاده ای در گوالیور | اخبار