تلاش کنگره برای معادل سازی باجرنگ دال، PFI با صحبت در مورد ممنوعیت باجرنگ دال: پرالهاد جوشی | اخبار

03 مه 2023، 02:07 صبح ISTمنبع: ANI

پرالهاد جوشی، وزیر اتحادیه، مانیفست کنگره برای انتخابات آتی مجلس کارناتاکا را که در آن حزب قول داده است باجرانگ دال را ممنوع کند، زیر سوال برد. پرالهاد جوشی با بیان اینکه این وعده «غیر قانون اساسی» است، گفت که حزب کنگره همه این کارها را انجام می دهد تا آرای مسلمانان را برای آنها جمع کند. او در حین صحبت با ANI گفت: «کنگره نمی‌تواند طبق دستور دیوان عالی برای مسلمانان قاطعیت قائل شود، اما با گفتن این موضوع، آنها کار خلاف قانون اساسی برای آرای مسلمانان انجام می‌دهند. آنها با صحبت در مورد ممنوعیت باجرنگ دال سعی دارند باجرنگ دال و PFI را یکسان بدانند.