تلاش های غیرضروری برای آوردن مسائل دو جانبه در سازمان همکاری شانگهای نقض منشور آن است: PM Modi | اخبار

10 نوامبر سال 2020 ، ساعت 09:51 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

نخست وزیر نارندرا مودی در تاریخ 10 نوامبر گفت که تلاش های غیر ضروری برای وارد کردن موضوعات دو جانبه در دستور کار سازمان همکاری شانگهای نقض منشور سازمان همکاری شانگهای و روحیه شانگهای است. او از طریق کنفرانس ویدئویی در بیستمین اجلاس سران شورای سران سازمان همکاری شانگهای سخنرانی می کرد. او گفت. “جای تأسف است که تلاش های غیرضروری برای وارد کردن موضوعات دو جانبه در دستور کار سازمان همکاری شانگهای وجود دارد ، که این مغایرت منشور سازمان همکاری شانگهای و روح شانگهای است.”