تفاوت لیفت شقیقه با لیفت ابرو چیست؟

عارضه هایی که در اثر انجام لیفت ابرو و شقیهرخ می دهند، گهگاه مضاعف گران قدر و ماندگار هستند و ممکن است هیچ زمان از بین نروند. برای کاهش کبودی می توان از کمپرس آب سرد استفاده نمود. از کمپرس آب سرد به جهت کاهش تورم و کبودی استفاده کنید. جهت کمتر تورم و کبودی ها خوب تر هست هنگام استراحت نمودن یا خوابیدن اهمیت قرار دادن یک بالش مازاد درزیر کتف های خویش سر شما مهم یک زاویه 20 تا 30 جايگاه فراتر از مرحله بدن شما باشد. به جهت انجام همین عمل چهره فرد باید به طور کامل رخ گرفته باشد، به این ترتیب خوب تر می باشد شخص در سن بالای 22 سالگی همین عمل را انجام دهد. چنانچه شما مبتلا بیماری خاصی هستید می بایست به پزشک خود اطلاع دهید تا پزشک به همین سرانجام برسد که آیا میتوانید متقاضی قابل قبولی برای درمان باشد یا این که خیر. ماندگاری نتیجه ها حاصل از معالجه باعث بهبود ظواهر پوست خواهد شد که این مورد قضیه به ارتقاء ساخت کلاژن بوسیله تن ارتباط دارد. بدین ترتیب اشخاصی که می خواهند دم ابروی خود را بالاتر بکشند و کسانی که به طور ارثی در گیر افتادگی پوست شقیقه و گوشه های ابروی خود میباشند گزینه مناسبی برای همین کار می باشند. چه اشخاصی می توانند فعالیت کشیدن شقیقه انجام دهند؟ جراحی لیفت شقیقه هیچ انحصار سنی ندارد و میتواند بر بر روی افرادی که مبتلا شلشدگی عضلات شدهاند انجام گیرد. کسانی که از قبل ، وضعیت پزشکی دارند ممکن میباشد مهم یک مدرک طبی از دکتر معمولی خود لیفت شقیقه به روش اندوسکوپی نیاز داشته باشند. اکثر اوقات بیماران 1-2 هفته سپس از فعالیت می توانند به محل عمل خویش بازگردند. به امرها پزشک خود کار کنید. اگر‌چه لیفت شقیقه نسبت به لیفت ابرو طریق کاهش تعرضآمیز است، البته باز نیز نیاز به برش دارد. شکل هر شخصی بیش از ۵۰ ماهیچه گوناگون دارد. از نظر اکثری از افراد، فعالیت جراحی لیفت شقیقه عملی بی آلایش و دقیق بوده که سوای چشم شدن اثر ها جراحی عاقبت ای خوشگل به ملازم دارد و از طرفی زمانه ریکاوری آن کوتاه است. در بعضی اشخاص بخصوص آقایان که عضله فرونتالیس کار کشته و پهن دارا‌هستند بالا بیش از حد رفتن دم ابرو و زیر افتادن قسمت میانی حاصل می‌گردد که به چهره خشن و غیر طبیعی آقای اسپایک پر اسم و رسم است.