تفاوت بین آسانسور هیدرولیک و بالابر – آسانسور کاران

بها بالابر هیدرولیکی به فاکتورهای متعددی بستگی دارد. ارزش دسته آکاردئونی به ابعاد، جور و مواد به کاربرده شده بستگی داراست در زیر به لیست اشکال بالابر آکاردئونی میپردازیم. نحوه کارایی بالابر جک مستقیم به همین رخ هست که جک هیدرولیکی به صورت مستقیم و فارغ از واسطه پایین کابین حرکتی قرار گرفته و دارای گرفتن فرمان حرکت، پاوریونیت فعال شده و اهمیت پمپ نمودن روغن داخل جک های هیدرولیک سبب ساز بالا روی و جابجایی کابین حرکتی می شود. زمانی که بالابر به سمت بالا حرکت می نماید موتور شروع به چرخیدن می کند و پمپ هیدرولیک را هم به چرخش در می آورد و روغن درون مخزن را به سمت جک هیدرولیک ساماندهی می نماید تا پمپاژ صورت گیرد در همین لحظه هست که بالابر به سمت بالا شروع به حرکت بالابر هیدرولیکی بر چه اهمیت فعالیت می کند علم ها نهم می کند. وقتی که بالابر هیدرولیک به سمت زیر حرکت می کند، در رخ وارد شدن جریان برق باطن بالابر، شیربرقی اجازه تخلیه روغن را به تانک می دهد و بالابر به سمت تحت حرکت می کند. بالابر هیدرولیکی، یکی از از پرطرفدارترین بالابرها می باشد که در هر جور ساختمانی استعمال می شود و امنیت بالایی هم دارد. ولی عیب آن هم همین هست که برای ساختمان های با طبقات مضاعف مطلوب وجود ندارد چون نیز انرژی قابل توجهی مصرف می کند و هم سرعت آن نسبت به دیگر بالابرها کاهش است. ارزش همین بالابر اصلی توجه به ابعاد، نوع آن و دیگر فاکتورها انتخاب می شود. متاسفانه بسیاری از مشتریان به این مورد قضیه دقت نمی کنند. بالابرهای هیدرولیکی مزیت های زیادی دارند که از در میان آن ها می قدرت به هزینه کارگزاشتن اندک، اشغال فضای کم، هزینه تعمیراتی اندک، امنیت بالا و مطلوب و ایده ال بودن برای حمل بار اشاره کرد. 1. در آسانسور های هیدرولیک از جک های توانا تری استفاده می شود و بالابرهای نفر بر نسبت به آن آسانسور ها جک های ضعیف تری دارند. جور بالابر، بعدها آن و طول آن همگی بر روی بها بالابر هیدرولیکی اثر گذاری می گذارند. همین بالابر کمترین امنیت را در میان بالابرهای هیدرولیکی دارد و تنها با یک کفی هست که می قدرت بر روی ایستاد. این بخش به همین عامل محیط پاوریونیت نامیده میشود که روغن مورد نیاز سیستم هیدرولیک را در خویش جای میدهد.