تعمیر برج خنک کننده – کلینیک انرژی ساختمان

2. کلیه پیچ های ستون ها، تیرها، اتصالات و تجهیزات برج خنک کننده هذلولی را محکم کنید. بخش اعظمی از شیوه های تعمیرات بنا های بتنی که به کار گرفته می شود نشات گرفته از تجربیات شبیه موفق یا ناموفق پیشین می باشد. 2- برج خنک کننده کلیدی استراکچر مدور یا استوانه ای: کولینگ تاور مدور یا این که گرد یکی از قدیمی ترین طرحهای تولیدی بسیاری از شرکتهای سازنده به شمار میآید. برخ های خنک کننده در دو سیستم بتنی و فایبرگلاس در کارخانجات ساخته می شوند که عموما در کارخانجات پهناور مثل کارخانجات فولاد سازی ، پتروشیمی و پالایشگاه ها به واسطه نیاز بالا به پروسسه خنک سازی و در نتیجه ابعاد بزرگ برج های خنک کننده ( کولینگ تاورها ) به صورت تمام بتنی دارای تاسیسات لازم ساخته می شوند. انواع برج خنک کننده در تهران، اکثراَ به منظور خنکسازی ساختمانها و برجهای بلند رتبه آیتم به کارگیری قرار میگیرد. موسسات معتبری که قادرند نیازهای برجهای بلند جايگاه و البته عمده صنعت های مملکت را بمنظور خنک کاری ماشین آلات و سیستمهای روند تولید، برطرف نمایند. 2. به کارگیری مصالحی که اجرا و فعالیت آوری آن سریع بوده و تهیدست مدت زمان هنگامی طولانی به جهت مراحل کار آوری و کیورینگ نباشد. عملیات انتقال انرژی در برج خنک کننده هم یک روند ترمودینامیکی محسوب میشود. مخلوط این دو الیاف در تولید قطعات بدنه سبب ارتقاء مقاومت آخری بنا کامپوزیتی میشود. از جمله دیگر عامل ها اثر گذار در گزینش روش تعمیرات خواسته و توقعات کارفرما و بهره برداری از برج خنک کننده کاربرد سیستم می باشد. کولینگ تاورهای بتنی به علت کاربری هیدرولیکی در دو فاز استخر و ریزشی ( دیوارها ) از یک سو و از سوی دیگر گوشه و کنار خوردنده و اساسی پتانسیل بالای تخریب ناشی از کربناتاسیون ، خوردگی کلریدی ، حمله سولفاتی، تاثیر اسیدها ، تبلور نمک یا سیکا ذوب و یخ ، علی الخصوص در بخش ها جنوبی و سواحل خلیج عجم که به واسطه نزدیگی به دریا و منابع نفت و گاز بیشترین جرم کارخانجات را دارا می باشند ، به شدت در معرض تخریب و به تبع آن تهیدست تعمیر و بازسزای می باشند.