تظاهرات اتومبیل در زمینه آگاهی از سو abuse مصرف مواد مخدر در سرینگر | اخبار

نوامبر 09 ، 2020 ، 03:56 PM ISTمنبع: ANI

یک تجمع اتومبیل از SKICC به پارک اردک برای گسترش آگاهی در مورد سو abuse مصرف مواد مخدر در سریناگر در 8 نوامبر برگزار شد. هدف این طرح روشن سازی جوانان در مورد مواد مخدر است. این رالی توسط سازمان غیردولتی ‘White Globe’ برگزار شد. سو abuse مصرف مواد مخدر به دلیل تأثیرات مخرب آن ، در گذشته های اخیر به عنوان یک مسئله مهم باقی مانده است.