تصمیم گرفته شد که رهبری جوان جلو بیاید: شراد پاور | اخبار

07 مه 2023، 12:38 صبح ISTمنبع: ANI

شراد پاور، رئیس حزب کنگره ملی گرا (NCP) در 6 مه گفت که او تصمیم گرفته است که پست ریاست حزب را ترک کند تا رهبری جوان در حزب ظاهر شود. شراد پاور گفت: «برای رهایی از مسئولیت به عنوان رئیس، تصمیم گرفته بودم. با دعای خیر مردم ماهاراشترا و کشور، توانستم با موفقیت به آنها خدمت کنم. اولین چیز ایجاد رهبری است که بتواند مسئولیت NCP را نه تنها در ماهاراشترا بلکه در کشور به عهده بگیرد.