تصمیم مرکز برای برگزاری آزمون CAPF به 13 زبان منطقه ای | اخبار

15 آوریل 2023، 03:17 بعد از ظهر ISTمنبع: بار در حال حاضر

MHA تصمیم گرفته است که معاینه پاسبان GD CAPF را به 13 زبان منطقه ای انجام دهد زیرا به مشارکت جوانان محلی انگیزه می دهد. چند روز پیش، سی ام تامیل نادو، MK استالین، نامه ای به آمیت شاه وزیر کشور اتحادیه نوشته بود و از او خواسته بود که معاینه را در تامیل نیز انجام دهد.