تصاویر اول: واریس پنجاب د رئیس و واعظ رادیکال امریتپال سینگ پس از تعقیب و گریز 35 روزه دستگیر شد | اخبار

23 آوریل 2023، 07:59 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

آمریتپال سینگ، واعظ طرفدار خالستان و رئیس واریس پنجاب دی توسط پلیس پنجاب در موگا دستگیر شده است. او به احتمال زیاد به دیبروگره منتقل می شود زیرا طبق قانون امنیت ملی رزرو شده است. آمریتپال سینگ از 18 مارس متواری شده بود. طی 35 روز گذشته، چند تن از دستیاران او دستگیر شده و تلاش همسرش برای پرواز به خارج از کشور خنثی شد.