تصادف کوروماندل اکسپرس: چندین قطار به اودیشا لغو شد، مسافران در ایستگاه شالیمار سرگردان شدند | اخبار

02 ژوئن 2023، 11:33 عصر ISTمنبع: TOI.in

خدمات قطار از بنگال غربی به اودیشا به دلیل حادثه ناگوار کوروماندل اکسپرس به شدت آسیب دیده است. چندین قطار که از شالیمار به اودیشا می رفتند لغو شده اند و مسافران در کمین مانده اند. همچنین در ایستگاه شالیمار میز کمکی برای بستگان مسافران این قطار بدبخت راه اندازی شده است.