تصادف کوروماندل اکسپرس: چندین قطار به اودیشا لغو شد، مسافران در ایستگاه شالیمار سرگردان شدند | اخبار

02 ژوئن 2023، 11:33 عصر ISTمنبع: TOI.in

خدمات قطار از بنگال غربی به اودیشا به دلیل حادثه ناگوار کوروماندل اکسپرس به شدت آسیب دیده است. چندین قطار که از شالیمار به اودیشا می رفتند لغو شده اند و مسافران در کمین مانده اند. همچنین در ایستگاه شالیمار میز کمکی برای بستگان مسافران این قطار بدبخت راه اندازی شده است.

مطالب جدید خواندنی  آقا توی دراز مدت تراتل دردسرش کمتره یا توربو؟