تصادف قطار در مادیا پرادش: برخورد دو قطار باری در ایستگاه راه آهن سینگپور. کارگران می ترسیدند به دام افتاده باشند | اخبار

19 آوریل 2023، 11:41 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

دو قطار باری در نزدیکی ایستگاه راه آهن سینگپور با یکدیگر برخورد کردند. موتور قطارها پس از این برخورد آتش گرفت. راننده‌ها مجروح شده‌اند و دو کارگر راه‌آهن بیم آن دارند که به دام افتاده باشند. موتور قطارها پس از این برخورد آتش گرفت. مقامات راه آهن گفتند که تمام قطارهای مسیر بیلاسپور-کاتنی تحت تأثیر قرار گرفتند.