تصادف قطار اودیشا: خانواده از تراژدی جان سالم به در برد، تجربه پس از رسیدن به خانه در پوربا مدینیپور را روایت کرد | اخبار

03 ژوئن 2023، 05:45 عصر ISTمنبع: ANI

خانواده ای که شانس دوم زندگی را به دست آوردند از تصادف قطار اودیشا جان سالم به در بردند و در 3 ژوئن در پوربا مدینیپور بنگال غربی به خانه بازگشتند. خانواده در راه رفتن به چنای بودند که این حادثه رخ داد. یکی از اعضای خانواده با بیان این تجربه، آنچه را که از سر گذرانده اند تعریف کرد. ما در راه چنای بودیم. ناگهان صدای تند و سپس دود زیادی آمد. من نمی توانستم کسی را ببینم. مردم محل بعدا به ما کمک کردند. ما واقعاً ترسیده بودیم.» بازمانده گفت.