تصادف بسیار ناراحت کننده، هیچ مسئولی در امان نخواهد بود: تراژدی PM Modi در قطار اودیشا | اخبار

03 ژوئن 2023، 06:51 عصر ISTمنبع: TOI.in

نخست وزیر نارندرا مودی از محل حادثه قطار بالاسوره بازدید کرد و سپس با مجروحان در بیمارستان ملاقات کرد. نخست وزیر در سخنانی در بیمارستان گفت: این حادثه برای دولت بسیار ناراحت کننده است و دستور همه نوع کاوش داده شده است. وی گفت: کسانی که مقصر شناخته شوند به اشد مجازات محکوم خواهند شد. نخست وزیر گفت که دولت به مجروحان کمک خواهد کرد. وی همچنین از مردم اودیشا برای کمک داوطلبانه به قربانیان تشکر کرد.