تریپورا سی ام مانیک ساها با پرادیوت مانیکیا رئیس تیپرا موتا پس از آشنایی با وضعیت بد سلامتی او ملاقات می کند | اخبار

26 مه 2023، 10:43 صبح ISTمنبع: TOI.in

مانیک ساها، وزیر ارشد تریپورا، در 25 مه، پس از دریافت اخباری از وضعیت بد سلامتی وی، با پرادیوت بیکرام مانیکیا دب بارما، رئیس ائتلاف منطقه‌ای پیشرو بومی تیپراها (TIPRA Motha) ملاقات کرد. سی ام ساها “امروز، تیپرا موتا رئیس شری @PradyotManikya جی را پس از دریافت اخباری از وضعیت بد سلامتی وی در کاخ خود ملاقات کردم. ما همچنین در مورد موضوعات مختلف مربوط به منافع ایالت گفتگو کردیم. من برای او آرزوی صمیمانه برای بهبودی سریع کردم.” در پاسخ به توئیت تریپورا سی ام، رئیس TIPRA Motha گفت: “از بازدید شما متشکرم جناب CM! سلامتی من خوب است و من برای راه حل قانون اساسی مردم تیپراسا و به طور کلی ایالت کار می کنم.”