تروریست ها ناامید می شوند که روند دموکراتیک در J&K را مختل کنند: رئیس ارتش | اخبار

28 نوامبر 2020 ، 07:59 PM ISTمنبع: ANI

سرلشکر ارتش ام.م ناروانه در 28 نوامبر گفت که تروریسم همچنان تهدیدی جدی در مرزهای غربی کشور است و تروریست ها از پاکستان “تلاش ناامیدانه” برای نفوذ به جامو و کشمیر را برای برهم زدن انتخابات ارگان های محلی انجام داده اند. “با اوضاع در حال انجام در مرزهای غربی ما ، تروریسم همچنان یک تهدید جدی است ، و این علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته ، فروکش نمی کند. تروریست هایی که تلاش ناامیدانه ای برای نفوذ در J&K انجام می دهند تا روند طبیعی دموکراتیک را مختل کنند ، “رئیس ارتش به اشخاص رسانه ای در کانور ، کرالا گفت ، جایی که او رژه عبور از 164 دانشجو را در آکادمی نیروی دریایی هند ، ایژیمالا بررسی کرد.