تروریست مجاهد حزب با نارنجک چینی در کیشتوار جی اند کی دستگیر شد | اخبار

27 مه 2023، 09:25 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

پلیس کیشتوار به همراه 17 تیم گردان RR و CRPF 52 روز جمعه یکی از همکاران فعال مجاهدین حزب (HM) را در چرجی در منطقه کیشتوار جامو و کشمیر دستگیر کردند. هویت فرد دستگیر شده محد یوسف چوهان از اهالی چهارچرجی کیشتوار است. وی به ظن دست داشتن در فعالیت های مختلف مرتبط با ترور دستگیر شد و پس از افشای محل آن، یک نارنجک چینی از منطقه چرجی کشف شد.