ترمیم دندان با لیزر چگونه است ؟

با این وجود اگر چه کامپوزیت ها رنگی مطلوب دارند و به دندان می چسبند، ولی به واسطه حساسیت کاربردشان ، شکست های بیشتری نسبت به آمالگام نشان می دهند. اگر مواد آلوده موجود در دهان راهی برای خزیدن به زیر ترمیم دندانی بیابند (پدیدهای که به آن “نشت کرونال” گفته میشود) درمان عصب کشی شکست خواهد خورد. روکش های مختلفی با نام های مختلف موجود می باشد که با توجه به وضعیت دندان های بیمار روی دندان ها قرار می گیرد. برای داشتن زیباترین لبخند باید نسبت طلایی با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در دهان هر شخص به درستی رعایت شود.

بریج جهت درمان بی دندانی ساخته میشود؛ به این صورت که با قرار گرفتن روی دندان های طرفین ناحیه بی دندانی، به شکل یک پل قسمت بی دندانی را کامل میکند. دو نوع دندان مصنوعی داریم، کامل و جزئی. هزینه بعضی از درمانها را باید در ابتدای درمان به طور کامل پرداخت کرد، حال آن که هزینه بعضی از خدمات پس از به پایان رسیدن دوره درمان دریافت میشود. به این ترتیب دندان های شیری باید به عنوان راهنما برای ایجاد مسیر رشد مناسب برای رشد دندان های دائمی در دهان کودک باقی بمانند. تعداد دندانهای دائمی 32 عدد است، زیرا 16 دندان در هر فک وجود دارد، و هر چقدر هم که دندانهای دائمی کودکان سالم به نظر برسند ، ضروری است که والدین به صورت دوره ای به دندانپزشک مراجعه کنند و دندانهای فرزندان خود را بررسی کنند تا از سلامت آنها مطلع شوند.

دندانپزشک زیبایی با توجه با مواد ترمیمی نامنظمی های دندان را رفع می کند و ظاهری جذاب در چهره شما ایجاد می کند. کرادینگ همان اصلاح بهم ریختگی دندانی می باشد که بدون ارتودنسی انجام می شود. ایمنترین اقدام این است که تمام کارهای غیر ضروری دندانپزشکی را پس از تولد نوزاد خود انجام دهید. بهتر است مشکل خود را با دندان پزشک خود ترمیم دندان بدون تاج در میان بگذارید. در صورت استفاده از مواد ترمیمی همرنگ بهتر است به مدت دو روز از خوردن و نوشیدن مواد غذایی حاوی رنگدانه همانند قهوه، چای، زعفران اجتناب ورزید تا از رنگ پذیری دندان پیشگیری نمود.

به این روش که یکپارچه بوده و سه دندان (دو دندان پایه و یک دندان وسط) متصل به هم هستند، بریج یا پل گفته میشود. در صورتی که دندانی کشیده شود، برای جایگزینی آن، دو دندان مجاور ناحیه بیدندانی به عنوان پایه در نظر گرفته شده و ناحیه وسط پر می شود. بریج ها از دو روکش برای دندان های دو طرف ساخته شده اند و دندان ساختگی در بین این دو روکش قرار دارد. بریج ها حمایت کننده دندان های طبیعی و یا ایمپلنت ها می باشند.