تذکر «نام خانوادگی مودی»: پاسخ پرونده پورنش مودی به درخواست تجدیدنظر راهول گاندی در پرونده افترا | اخبار

11 آوریل 2023، 08:54 عصر ISTمنبع: ANI

پورنش مودی، رهبر حزب بهاراتیا جاناتا در 11 آوریل پاسخ خود را در رابطه با درخواستی مبنی بر عدم محکومیت رهبر کنگره راهول گاندی در یک پرونده افترا علیه وی به دلیل اظهارات “نام خانوادگی مودی” به دادگاه جلسات در سورات ارائه کرد. او هنگام صحبت با ANI گفت: «در 13 آوریل، راهول گاندی هنگام سخنرانی در یک جلسه عمومی که در آن به طبقات عقب مانده توهین کرد، بیانیه ای ارائه کرد. پس از چهار سال، دادگاه تصمیم خود را صادر کرد و او به دو سال زندان محکوم شد. در 3 آوریل، راهول گاندی علیه تصمیم دادگاه تجدید نظر کرد. جلسه بعدی در 13 آوریل برگزار می شود. ما طرف خود را در دادگاه مطرح کرده ایم.