تحقیقات همچنان ادامه دارد: پلیس دهلی در مورد اتهامات آزار جنسی بریج بوشان شاران سینگ | اخبار

31 مه 2023، 09:16 عصر ISTمنبع: TOI.in

پلیس دهلی گفته است که در پرونده علیه بریج بوشان شاران سینگ، رئیس WFI، تحقیقات آن همچنان ادامه دارد و اظهار نظر در مورد ماهیت شواهد جمع آوری شده اشتباه است. سومان نالوا، پلیس دهلی، گفت که نمی‌توان چارچوب زمانی ارائه داد که تا آن زمان تحقیقات به پایان برسد.

مطالب جدید خواندنی  سوریه و عربستان سعودی سفارتخانه های خود را باز می کنند: سوریه و عربستان سعودی به سمت بازسازی سفارت ها و پروازها حرکت می کنند