تحقیقات همچنان ادامه دارد: پلیس دهلی در مورد اتهامات آزار جنسی بریج بوشان شاران سینگ | اخبار

31 مه 2023، 09:16 عصر ISTمنبع: TOI.in

پلیس دهلی گفته است که در پرونده علیه بریج بوشان شاران سینگ، رئیس WFI، تحقیقات آن همچنان ادامه دارد و اظهار نظر در مورد ماهیت شواهد جمع آوری شده اشتباه است. سومان نالوا، پلیس دهلی، گفت که نمی‌توان چارچوب زمانی ارائه داد که تا آن زمان تحقیقات به پایان برسد.