تحقیقات علیه بریج بوشان شاران سینگ: پلیس دهلی گزارش وضعیت را در دادگاه ارائه می کند | اخبار

27 مه 2023، 11:33 عصر ISTمنبع: TOI.in

پلیس دهلی گزارش وضعیت را در تحقیقات علیه رئیس سابق WFI بریج بوشان شاران سینگ در دادگاه ارائه کرده است. با این حال، در مورد آنچه که گزارش وضعیت حاوی چه چیزی است، صحبتی نشده است. خواهان کشتی گیران معترض می گوید که دادگاه دستور داده است که صورت وضعیت در اختیار خواهان ها قرار گیرد. ممکن است به یاد بیاورید که برخی از کشتی گیران برتر در Jantar Mantar اعتراض کرده اند و خواستار دستگیری Brij Bhushan Sharan Singh به اتهام آزار و اذیت و آزار جنسی هستند. با این حال، سینگ همه اتهامات را رد کرده و گفته است که اعتراضات به دلیل تغییراتی که او در عملکرد WFI ایجاد کرده است برای دادن فرصت های بیشتر به تازه واردان، تحریک شده است.