تحریک علیه قوانین مزرعه: 7 لحظه که اعتراض کشاورزان را تعریف کرد | اخبار

دسامبر 09 ، 2020 ، 07:00 AM ISTمنبع: TOI.in

اعتراض کشاورزان در مرزهای پایتخت ملی وارد سیزدهمین روز خود شده است. این آشفتگی مورد حمایت کشاورزان از سراسر کشور قرار گرفته است. بسیاری در انگلیس ، ایالات متحده و سایر کشورها نیز از کشاورزان در قبال قبض های کشاورزی حمایت می کنند. در اینجا برخی از لحظات مشخص شده در مورد احساسات کشاورزان در حال تحریک در نزدیکی مرزهای دهلی آورده شده است.