تجمع اعتراضی هیئت کیسان مزدور سنقرش در مرز قاضی پور در حمایت از کشتی گیران معترض

29 مه 2023، 01:48 صبح ISTمنبع: ANI

کمیته کیسان مزدور سنقرش پنجاب در 28 می در حمایت از کشتی گیران معترض در مرز قاضی پور دهلی اعتراضی برگزار کرد. رهبران کشاورز به همراه کشاورزان و حامیان در اوایل روز در حمایت از چند کشتی گیر بازداشت شده در جانتر مانتار در مرز تجمع کردند.