تجاشوی پسر خوبی است اما نمی توانست دولت را اداره کند: اوما بهارتی | اخبار

11 نوامبر 2020 ، ساعت 10:03 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

رهبر BJP ، اوما بهارتی گفت که تجاوی یداو پسر بسیار خوبی است. اما بیهار با پوست دندان نجات پیدا کرد زیرا او نمی توانست دولت را اداره کند. “لالو سرانجام می توانست هدایت کند و بیهار را به منطقه جنگل برگرداند. تجاشوی می تواند رهبری کند اما بعد از پیر شدن او ، “او گفت.