تبتی ها به دنبال آزادی یازدهمین پانچن لاما در سالگرد تولد او هستند | اخبار

27 آوریل 2023، 12:06 صبح ISTمنبع: ANI

در سی و سومین سالگرد تولد یازدهمین پانچن لاما در 25 آوریل، کنگره منطقه ای جوانان تبت اعتراضی را در مقابل کنسولگری چین در نیویورک برگزار کرد. حدود 30 تا 40 تبتی در این تظاهرات شرکت کردند. آنها برای آزادی پانچن لاما شعارهای ضد چینی سر دادند. پانچن لاما یازدهم ظاهراً بیش از 27 سال است که در بازداشت چین به سر می برد. او در 25 آوریل 1989 در لهاری، ناگچو، تبت به دنیا آمد. در 14 مه 1995، دالایی لاما گدهون چوکی نیم شش ساله را به عنوان یازدهمین تناسخ پانچن لاما فقید معرفی کرد. پانچن لاماها یکی از محترم ترین رهبران مذهبی تبت به حساب می آیند.