تاکید هند در احترام به تمامیت ارضی در اجلاس مجازی آسیای شرقی | اخبار

15 نوامبر 2020 ، 09:51 AM ISTمنبع: TOI.in

هند روز شنبه از اقدامات و حوادثی که موجب از بین رفتن اعتماد در دریای چین جنوبی می شود ابراز نگرانی کرد. این مهم بر اهمیت پیوستن به قوانین بین المللی ، احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت تأکید کرد. به نظر می رسید این نظرات یک پیام مبهم برای چین و فعالیتهای اخیر آن است. وزیر امور خارجه S Jaishankar در پانزدهمین اجلاس شرق آسیا صحبت می کرد. وی همچنین در سخنرانی در EAS در مورد هند و اقیانوس آرام صحبت کرد. وی خاطرنشان كرد: افزایش علاقه به منطقه به عنوان یك فضای دریایی یكپارچه و ارگانیك با 10 كشور ASEAN در مركز آن. EAM همچنین به اعلام سیاست های اخیر چندین کشور برای منطقه هندو-اقیانوس آرام اشاره کرد.