تامرادواج ساهو می‌گوید حمله بمب‌های دست ساز چاتیسگر: نیروی اضافی به محل اعزام شده است | اخبار

26 آوریل 2023، 08:17 عصر ISTمنبع: ANI

وزیر کشور چاتیسگر تامرادواج ساهو در 26 آوریل در مورد حمله اخیر ناکسال گفت که نیروی بیشتری به محل اعزام شده است. “اطلاعات محرمانه ای در مورد حضور Naxals دریافت شد. نیروهای DRG جوان به محل اعزام شدند. هنگامی که آنها پس از جستجو برمی گشتند، یک حمله بمب گذاری شده صورت گرفت که در آن 10 جوان DRG و یک راننده جان خود را از دست دادند. تامرادواج ساهو گفت: نیروی اضافی به محل اعزام شده است. در مجموع 11 پرسنل در دانته‌وادا چاتیسگار پس از یک حمله (دستگاه انفجاری) که توسط ناکسالز به وسیله نقلیه حامل پرسنل گارد رزرو ناحیه (DRG) در نزدیکی آرانپور دانته‌وادا انجام شد، کشته شدند.