بیهار: اوباش مردی را که به رهبر RJD، سوخرام ماهتو در بیگوسارای تیراندازی کرده بود، از پای درآوردند | اخبار

02 مه 2023، 06:13 عصر ISTمنبع: ANI

تعداد زیادی از مردم مردی را که در تاریخ 2 مه، رهبر RJD، سوخرام ماهتو را در شهر بیگوسارای بیهار تیراندازی کرد، کشتند. او در 1 مه به سوخرام ماهتو رهبر RJD شلیک کرد. این مرد در بیمارستان بستری شد و در آنجا مرگ وی اعلام شد. او در بیمارستان بستری شد. ما دیروز سه نفر را دستگیر کردیم و پلیس مرتباً حمله می کرد. امروز صبح خبر رسیدیم که عده ای متهم اصلی سوراو را دستگیر کرده و دارند آنها را می زنند. پلیس با حضور در محل متهم را نجات داده و به بیمارستان منتقل کرد. متهم تحت معالجه بود و اعلام شد که او مرده است.» DSP آمیت کومار می گوید.