“بیلاوال بوتو مروج، توجیه کننده و سخنگوی تروریسم”: اظهارات سخت جایشانکار در مورد وزیر خارجه پاکستان | اخبار

05 مه 2023، 08:27 عصر ISTمنبع: ANI

دکتر س جایشانکار، وزیر امور خارجه، بیلاول بوتو، وزیر امور خارجه پاکستان را به شدت مورد انتقاد قرار داد. دکتر جایشانکار در پاسخ به سوالی گفت که به عنوان وزیر خارجه یکی از کشورهای سازمان همکاری شانگهای با بوتو مطابق با آن رفتار می شود. جیشانکار افزود، با این حال، به عنوان نماینده یک دولت تروریستی، مواضع او فراخوانده شد. او همچنین گفت‌وگو با پاکستان را رد کرد و گفت قربانیان ترور با عاملان ترور برای بحث درباره تروریسم صحبت نمی‌کنند.