بیش از 2.60 خانواده خانواده از طریق شیرآلات در خانه های خود به آب آشامیدنی تمیز دسترسی داشتند: PM Modi | اخبار

نوامبر 22 ، 2020 ، 04:11 PM ISTمنبع: TOI.in

نخست وزیر نارندرا مودی روز یکشنبه از طریق کنفرانس ویدئویی سنگ بنای پروژه های تأمین آب آشامیدنی را در مناطق میرزاپور و Sonbhadra در اوتار پرادش گذاشت. وی گفت: “اگر منطقه ای وجود داشته باشد که پس از استقلال دهها سال مورد غفلت واقع شود ، این بیشتر از همه این منطقه مورد غفلت واقع شده است.” وی افزود: “بیش از یک سال از برنامه” هر غار جل “می گذرد. ​​بیش از 2.60 خانواده از طریق شیرآلات در خانه های خود به آب آشامیدنی تمیز دسترسی پیدا کردند. پروژه هایی که امروز آغاز شده سرعت آن را بیشتر می کنند.”