بیشتر پاسخگویان، مدرک تحصیلی دیپلم دارند

به خواسته دستیابی به گسترش پایدار، تشریح و نظارت حالت برنامه ریزی شهری از نظر اقلیم شهری محیط زیست و منابع، پیش از هرگونه برنامه ریزی ضروری و لازم است. ۶-در صورت قابلیت و امکان تنها کسانی که بیماریهای زمینه ای ندارند جهت از بین بردن نیازهای اضطراری خانوارها حساس رعایت موازین بهداشتی از منازل خود خارج شوند. کاهش تردد و راه‌بندان هوایی کمتر تردد و راه‌بندان دریایی کاهش تردد و راه‌بندان زمینی کاهش زباله و توجه به محفظه زیست تمیز کاری عمومی و اعتنا به بهداشت امداد به بهداشت جهانی، فضای مجازی به جهت برگذاری مراسمات تعزیه فضای مجازی به جهت آموزش و یادگیری در حوزه های گوناگون پی بردن به کارایی علم خوب تر یا ثروت مهم توجه به مسئله حتی ثروتمند ترین انسانها روی کره زمین در انتظار کشف داروی COVID-19 به جهت نجات جان خویش هستند حتی درصورتیکه ثروت داشته باشند تن درستی خود را مدیون دستاوردهای علمی و طبی می دانند این ویروس در عالم ماندگاریش بیش از ویروسهای دیگر بوده هست که اغلب ویروس مدت زمانه کمتری بر بر روی کره زمین باقی مانده اند و دارویی کشف آن ها زودتر شکل گرفته واکسیناسیون اقدام لازم انجام شده است .ولی همین ویروس به صورتی جهشی مهم اعتنا به شرایط محیطی و آب هوای در حال تغییر و تحول می باشد . تأثیرات همین تغییر تحول اقلیم بر درختان به رخ بالاآمدن و اسیدی شدن آب اقیانوسها، ذوب شدن یخهای قطبی، افزایش رویدادهای النینو (رخداد اقلیمی بزرگ) و پیدایش رویدادهای آب و هوایی حدّی مانند امواج گرما و سرما، طوفانهای شدید، بارشهای سیلآسا، خشکسالیها، طوفانهای گرد و غبار و آتشسوزیهای جنگلی ظاهر می‌شود که باعث ایراد در حیات گونهها میشود طی یک چرخه سالانه ، شدت تکثیر گرمای انسانی به همان میزان شدت جزیره گرمایی شهری تغییر می کند. اکسید کربن مراحل تغییری شبانهروزی نیز دارد، به این مضمون‌ که معمولا حداکثر آن در شب و دست‌کم آن در آنگاه از ظهرها هم‌زمان اهمیت حداکثر شدت تلاطم مشاهده میشود. 2. به همین استعاره بدیل به این معنی که خانه و معماری سبز، می­توان از منظر صرفه اقتصادی و خودکفا بودن نیز نگریست. از طرف دیگر برخی ناظران نیز بر همین اعتقاد اند که پدید آمدن چنین بیماریهای همهگیر حاصل تجاوز بشر به محیطها و زیستگاههای طبیعی دیگر جانوران است. اکثری از دانشمندان نسبت به گرمایش روزافزون زمین هشدار دادهاند و بعضا از آنها معتقد اند که فقط چند دهه برای رویا رویی اساسی همین ایراد فرصت هست و پس از گذشت این مدت نجات کره زمین امکانپذیر نخواهد بود، زیرا حتا ارتقا یک درجهای دمای کره زمین باعث تغییرات قابل ملاحظهای در آب و هوای زمین و حالت زندهگی موجودات زنده آن خواهد شد. که در دو ده سال آخر اعتنا بخش اعظمی از محافل علمی و سیاسی دنیا را به خودش جلب کرده است. دو کرونا ویروس پیشین سبب تولید بیماری سندرم تنفسی حاد شدید (سارس) و سندرم تنفسی خاورمیانه (مرس) شده اند ( Kampf et al., (2020 بیماری کرونا ویروس 2019 (کووید-19) که توسط ویروس Sars-CoV-2ایجاد می شود، در آغاز در یک‌سری از بیماران اصلی طینت الریه اصلی منشا نامشخص در استان هوبی چین مورد توجه قرار گرفت و بعد از آن از نحوه مسافرت های جهانی به تقریبا تمام کشورهای دنیا توسعه و گسترش یافت. همین ویروس به تمام دنیا سرایت کرده و تمام کشورهای عالم را که تحت­تأثیر اقدامات اقتصادی، اجتماعی و مکانی پیچیده و در هم تنیده­اند، ذیل تأثیر قرار داده است. هوا بر بیماریهای واگیر مثل آنفلوانزا و سینه پهلو وحساسیت هایی چون آسم مفید هست از جمله ویروس کرونا در سال 1398 سراسر دنیا فراگرفته؛ تاثیرآن بر محیط و و هوا و تندستی افراد مفید است. این پیآمدها میتوانند به دلایل گوناگونی همچون ویرانی گوشه و کنار خانه، آوارهگی، قحطی، سوءتغذیه، بیکاری، فقر و همچنین؛ شیوع بیماریهای عفونی و غیر عفونی، تنفسی و قلبی عروقی خطرناک؛ بر روی سالمی جاری انسانها تأثیرات مخربی داشته باشند. در واقع ریسک واقعه ای هست که می تواند و یا این که قابلیت و امکان بالقوه آن را داراست که یک مکان زیست ، کار وفراغت را از خویش متاثر ساخته و شالوده ی آن را به هم دراین چارچوب مهمترین شاخص های( نماگر) یک معضل را می قدرت شامل موردها ی چون وقفه در جریان معمولی زندگی مردم، مشکلات اجتماعی، عاطفی و روانی، وقفه در تولید، سرویس ها و ارتباطات، خسارات مالی و تلفات و ضایعات جانی، تخریب گوشه و کنار زیست دانست و تغیرات و تاثیر اقلیم شهری تفاوت در در بین سلامتی شهرهای دیگر متعدد هست حساس توجه به شریط بحرانی این استان حیاتی استان و شهر با شهر دیگر متعدد و و حالت بحرانی را در نقشه های جغرافیایی نشان می دهد. تن درستی کلیدی یک سری استدلال می باشد و دست اندرکاران اثرگذار بر آن هم درون شخص و هم بیرون از او و در جامعه ای که او در آن زندگی می‌نماید قرار دارند. در اینجا بیشتر به تحلیل وب تارنما ساخت استخر ریز در پشت بام.