بوپال: پیراپزشکان فسخ شده ، کارکنان پرستاری استخدام شده در مرحله اعتراض مرحله Covid-19 ، دستگیر شدند | اخبار

03 دسامبر 2020 ، 10:13 بعد از ظهر ISTمنبع: TNN

تعداد زیادی از کارکنان مراقبت های بهداشتی موقت در جریان اعتراض در بوپال دستگیر شدند. گزارش شده است که کارکنان مراقبت های بهداشتی که در طی شیوع همه گیر استخدام شده بودند ، فسخ شدند و خواستار بازگرداندن آنها بودند. امدادگران معترض ادعا کردند که حدود 6 هزار کارمند برای مقابله با بحران کووید در ایالت استخدام شده اند که از این تعداد حدود 3 هزار نفر خاتمه یافته اند.