بوپال: اعضای سماج کالچوری کالار به مناسبت Sahastrabahu Jayanti 10000 لامپ روشن می کنند | اخبار

21 نوامبر 2020 ، 10:38 بعد از ظهر ISTمنبع: TNN

اعضای سماج کالچوری کالار به مناسبت Sahastrabahu Jayanti در بوپال 10،000 لامپ روشن می کنند. این مراسم در دریاچه شاهپورا در بوپال جشن گرفته شد. تصاویری مانند Swastika و علائم مذهبی om ایجاد شدند. تصاویر دیگری که با لامپ های نفتی ایجاد شده اند “مهارت هند” و “Savdhani Suraksha” بودند.