بوپال: اعضای سماج کالچوری کالار به مناسبت Sahastrabahu Jayanti 10000 لامپ روشن می کنند | اخبار

21 نوامبر 2020 ، 10:38 بعد از ظهر ISTمنبع: TNN

اعضای سماج کالچوری کالار به مناسبت Sahastrabahu Jayanti در بوپال 10،000 لامپ روشن می کنند. این مراسم در دریاچه شاهپورا در بوپال جشن گرفته شد. تصاویری مانند Swastika و علائم مذهبی om ایجاد شدند. تصاویر دیگری که با لامپ های نفتی ایجاد شده اند “مهارت هند” و “Savdhani Suraksha” بودند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>