به گفته پزشکان ، قفل کردن Covid-19 ممکن است موارد دیابت را بدتر کند اخبار

13 نوامبر 2020 ، 05:20 PM ISTمنبع: TOI.in

همه گیری Covid-19 می تواند تأثیر شدید و نامطلوبی بر میزان قند خون در بیماران دیابتی داشته باشد. هنگامی که همه گیر در ماه مارس اتفاق افتاد ، در چندین بیمار بسیار جدی سطح قند خون افزایش یافت. بسیاری از آنها رژیم پزشکی خود را به خوبی دنبال نکرده و یا به اندازه کافی ورزش نکرده بودند تا سطح قند را کنترل کنند. مردم از آنچه می خورند کم تحرک و بی توجه می شوند. داده های جهانی نشان می دهد که دیابت با شدت و مرگ در بیماران Covid-19 ارتباط مستقیم دارد. Covid می تواند در طولانی مدت بر دیابت تأثیر بگذارد زیرا برخی از بیماران به دارو و انسولین بیشتری نیاز دارند. پزشکان اکنون گفته اند که آنها معتقدند Covid-19 می تواند یک اثر طولانی مدت دیابت داشته باشد.