به گزارش CM هیمانتا سارما، نخست وزیر مودی برای شرکت در مراسم بیهو در آسام در 14 آوریل | اخبار

09 آوریل 2023، 01:29 صبح ISTمنبع: ANI

هیمانتا بیسوا سارما، رئیس وزیر آسام به رسانه ها اطلاع داد که نخست وزیر نارندرا مودی در مراسم بیهو که قرار است در 14 آوریل در گواهاتی برگزار شود، شرکت خواهد کرد. وی در حالی که در 8 آوریل با رسانه ها تعامل داشت، گفت: “آسام شاهد حضور خواهد بود. یک لحظه تاریخی در 14 آوریل است زیرا بیش از 11000 دختر و پسر در بیهو شرکت می کنند که نارندرا مودی نخست وزیر شاهد آن خواهد بود. حضور نخست وزیر روحیه مردم آسام را تقویت می کند زیرا ما بیهو را خط حیات آسام می دانیم.